Eigenaars vervallen rijbewijs verwittigd

Sinds juli 2010 worden in België Europese rijbewijzen in bankkaartmodel afgeleverd. Aangezien deze rijbewijzen een geldigheidsduur van 10 jaar hebben die door de coronacrisis werd verlengd, zijn de eerst afgeleverde rijbewijzen intussen vervallen en moeten ze hernieuwd worden.

De FOD Mobiliteit was initieel van mening dat het aan de eigenaar zelf was om de einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en tijdig (zodra het rijbewijs nog minder dan drie maanden geldig is) een hernieuwing aan te vragen bij het gemeentebestuur. Die eigenaars zouden hiervan dus niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht, zoals wel het geval is met de elektronische identiteitskaart. Veel gemeenten waren echter vragende partij dat de eigenaars van een bijna vervallen rijbewijs hiervan wel zouden worden verwittigd. De VVSG en Burgerzaken Vlaanderen vzw hebben dat vorig jaar aangekaart bij minister Gilkinet (zie nieuwsbericht), die uiteindelijk de FOD Mobiliteit opdracht gaf om dit te organiseren.

Concreet zal een privéfirma de chauffeurs waarvan het rijbewijs is verlopen, verwittigen en hen eraan herinneren dat ze hun rijbewijs moeten vernieuwen. Deze vernieuwing zal bovendien digitaal kunnen worden aangevraagd. Enkel het afhalen van het rijbewijs zal nog bij de gemeente moeten gebeuren. De aanbesteding is uitgeschreven en lopende. Zowel de VVSG als Burgerzaken Vlaanderen vzw zijn heel tevreden dat de minister en het departement op onze vraag zijn ingegaan en de gemeenten op deze manier zullen worden ontlast.