Zeer dringende elektronische identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken informeert over de wijziging van de procedure voor de zeer dringende aanvragen van elektronische identiteitskaarten met gecentraliseerde levering in Brussel.

De leveringstermijn voor de zeer dringende aanvragen met gecentraliseerde levering in Brussel werd ingekort waardoor de kaarten al 4,5 uur na de aanvraag kunnen afgehaald worden, op voorwaarde dat de aanvraag gebeurt vóór 15u. Kaarten aangevraagd na 15u en/of op zaterdag, zondag of feestdagen, worden de volgende werkdag geleverd.

Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de tarieven. Het tarief voor de kaarten aangevraagd in spoedprocedure met gecentraliseerde levering van de kaart blijft hetzelfde zoals gecommuniceerd werd in de omzendbrief van 19/10/2022 betreffende de tarieven voor 2023.

De procedure voor de zeer dringende aanvragen met levering in de gemeente wijzigt niet.

Onderstaand vindt u de volledige beschrijving van de spoedprocedure:

Zeer dringende aanvragen met gecentraliseerde levering in Brussel (nu U+4u30 in plaats van D+1)
1. De gemeente ontvangt een zeer dringende aanvraag voor een elektronische identiteitskaart waarbij de burger ervoor kiest de identiteitskaart in Brussel te laten afleveren (FOD BIZA, Park Atrium, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel).
2. De gemeente kiest bij het opstellen van het basisdocument de optie "ZEER DRINGEND – centraal geleverd in het Rijksregister".
3. De identiteitskaart wordt samen met de PIN- en PUK-code 4,5 uur na de aanvraag door ZETES EXPRESS geleverd, op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15.00 uur wordt gedaan.
4. Het afhalen van de identiteitskaart moet gebeuren tijdens de openingsuren van het centrale loket in Brussel, ook op zaterdagochtend.

Als de aanvraag na 15.00 uur wordt gedaan, wordt de kaart de volgende werkdag of zaterdag vanaf 8u30 door ZETES EXPRESS geleverd (10u30 als het gaat om een maandag of de dag volgend op een feestdag).

Zeer dringende aanvraag met levering in de gemeente (D+1)
1. De gemeente ontvangt een zeer dringende aanvraag voor een elektronische identiteitskaart waarbij de burger ervoor kiest om de identiteitskaart in de gemeente te laten leveren.
2. De gemeente kiest bij het opstellen van het basisdocument de optie "ZEER DRINGEND – geleverd in de gemeente".
3. De identiteitskaart wordt samen met de PIN- en PUK-code door ZETES EXPRESS geleverd vóór 14.00 uur op de eerste werkdag na de aanvraag, op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15.00 uur gebeurde.

De gemeenten passen best hun communicatie met hun burgers en informatie op website en dergelijke aan de nieuwe regels aan.

De Omzendbrief van 26 januari 2023 bevat alle informatie.