Digitale apostilles in Israël

Bepaalde officiële documenten uit Israël kunnen voortaan voorzien worden van een digitale Apostille. Het gaat dan om erfrechtverklaringen, bepaalde stukken in verband met de oprichting van ondernemingen, notariële certificaten, vertalingen gemaakt door notarissen, kadaster-certificaten en documenten van het merken- en patentenbureau.

Bijzonder is dat (minstens voorlopig) akten van de burgerlijke stand geen elektronische apostille kunnen krijgen, maar hun vertaling wel indien de notaris de hoedanigheid van beëdigd vertaler heeft en in staat is elektronische documenten te produceren. Dit kan er dus toe leiden dat een akte van de burgerlijke stand uit Israël perfect op papier en voorzien van een manuele Apostille kan voorgelegd worden, maar tegelijk begeleid van een vertaling in een elektronisch document voorzien van de elektronische Apostille!