Voorontwerp Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet

De collega’s van de VVSG publiceerden een interessant nieuwsbericht over het voorontwerp van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet dat de Vlaamse regering recent goedkeurde en waar we graag naar doorverwijzen. Dit nieuwe voorontwerp bevat een aantal ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het kiesproces en de start van de nieuwe legislatuur. Die komen bovenop de al eerder doorgevoerde aanpassingen, zoals de afschaffing van de opkomstplicht, het schrappen van het gewicht van de lijststem, de opeenvolgende periodes met initiatiefrecht, de aanstelling van de burgemeester, enz.

Burgerzaken Vlaanderen hoopt samen met de VVSG dat de vele wijzigingen – onder andere het digitaal indienen van de kandidatenlijsten of het indelen van de kiezers in stemafdelingen op basis van “geografische deelgebieden” – tijdig en grondig bekend gemaakt worden via een uitgebreide informatiecampagne, te meer omdat de regels voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen enerzijds meer en meer zullen verschillen van de regels voor de lokale en provinciale verkiezingen anderzijds.