De inschrijving van Oekraïners

De FOD Binnenlandse Zaken publiceerde een nieuwe omzendbrief betreffende de inschrijving van de begunstigden van tijdelijke bescherming in het Rijksregister. Deze omzendbrief van 1 maart 2023 vervangt de omzendbrief van 9 maart 2022 (en aanvulling van 29 maart 2022).

In overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken werd een aanpassing aangebracht aan de bijwerking van de informatiegegevens in het Rijksregister. De begunstigden van tijdelijke bescherming die zich nieuw aanmelden worden niet langer in de gemeente ingeschreven op de datum van het attest van tijdelijke bescherming, maar op de datum van hun aangifte van adres in de gemeente wanneer het onderzoeksverslag betreffende hun werkelijke hoofdverblijfplaats positief is.

De principes van de omzendbrief van 30 november 2022 blijven eveneens van toepassing.