Opheffing tijdelijke LOG-code 07

De tijdelijke LOG-code 07 “opvang internationale bescherming” in het IT140-141, operationeel sinds 8 december 2022, voor personen die een opvangcentrum hebben verlaten en die ofwel in het wachtregister staan als asielzoeker en nog geen bevel kregen om het grondgebied te verlaten ofwel wel ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en minder dan zes maanden een erkenning kregen als vluchteling of subsidiair beschermde, werd afgeschaft vanaf 1 april 2023. De bedoeling was om deze personen tijdelijk in een gastgezin te kunnen registreren met een aparte gezinssamenstelling. Het ging hier om een uitzonderlijke maatregel die slechts voor een beperkte tijd van toepassing was.