Parenthood-Verordening

In december 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel tot Verordening openbaar gemaakt betreffende de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning van beslissingen en de aanvaarding van authentieke akten inzake afstamming en betreffende de invoering van een Europese akte van afstamming.

De bedoeling is om door het invoeren van uniforme regels over de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht inzake afstamming (Parenthoofd), binnen de Europese Unie beslissingen en akten inzake afstamming automatisch te erkennen. Een facultatief Europees certificaat van afstamming helpt burgers om de vaststelling van een afstammingsband over de grenzen heen te bewijzen.

De European Association of Private International Law organiseert een webinar-reeks over dit voorstel van Verordening. De webinars kunnen gratis gevolgd worden. Alle informatie vind je hier. Inschrijven kan hier.