Advies VCBS

In Frankrijk heeft de “loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique” (wet nr. 2021-1017 van 2 augustus 2021 betreffende de bio-ethiek) de toegang tot de medische begeleiding bij de voortplanting, de zogenaamde medisch begeleide voortplanting (MBV), uitgebreid tot vrouwenkoppels en alleenstaande vrouwen.

Een nieuwe wijze van vaststelling van de afstamming wordt ingevoerd voor kinderen die via MBV uit vrouwenkoppels worden geboren. De Vaste Commissie van de Burgerlijke Stand publiceerde hierover een advies op het platform justfamnat dat enkel toegankelijk is voor ambtenaren en beambten burgerlijke stand. Als u nog geen toegang heeft, kan u zich nog steeds aanmelden via deze link.