Vernieuwen burgercertificaten op de eID

Sinds 15 mei 2023 is het niet meer mogelijk om nieuwe certificaten te creëren op de eID indien deze uitgegeven is voor 1 juli 2017. Het is belangrijk dat loketmedewerkers dit weten want pogingen om nieuwe certificaten te genereren zullen resulteren in foutmeldingen en in de onherroepelijke intrekking van de eventueel reeds aanwezige certificaten.

In afwachting van een definitieve oplossing om opnieuw nieuwe certificaten te kunnen genereren voor kaarten uitgegeven voor 1 juli 2017, is er een tijdelijke toe te passen procedure. Er zijn drie verschillende gevallen:

  1. De burger heeft al twee actieve certificaten: het is niet toegestaan nieuwe certificaten te creëren, gezien de burger reeds over correcte certificaten beschikt. Belpic stelt immers vast dat in vele gevallen de ambtenaar er toch voor opteert om nieuwe certificaten te genereren omdat de burger aangaf problemen te hebben met het aanmelden bij overheidswebsites met zijn of haar eID.
    In dit geval volstaat het om via het tabblad “Testen” in het Belpic-menu “Beheer certificaten” een test van de certificaten uit te voeren. Als de test slaagt moet de oorzaak van de problemen niet bij de kaart of de certificaten gezocht worden, maar wel in de configuratie van de computer van de burger. De gemeenten kunnen de burger er eerst en vooral op wijzen om steeds de recentste eID Middleware te downloaden en te installeren vanop https://eid.belgium.be. Als de problemen aanhouden, kan de burger de FAQ raadplegen op deze website.
    Als de test niet slaagt en deze is niet het gevolg van het intikken van een foute PIN-code door de burger, gelieve dan de helpdesk te contacteren voor verdere ondersteuning.

  2. De burger heeft als minderjarige een 6-jarige kaart gekregen met enkel een authenticatiecertificaat: de aanmaak van nieuwe certificaten is niet toegestaan, maar de gemeente mag de burger aanbieden gratis een nieuwe kaart te maken (voor de terugbetaling van de kaart wordt een ticket geopend bij de helpdesk).
    Als de burger geen handtekencertificaat nodig heeft maar wel beschikt over een actief authenticatiecertificaat, hoeft er geen nieuwe kaart aangeboden te worden.

  3. De burger heeft geen certificaten meer op zijn kaart: de gemeente mag de burger aanbieden gratis een nieuwe kaart te maken, voor de terugbetaling van de kaart wordt een ticket geopend bij de helpdesk.