Onderrichtingen bevolkingsregisters

In een Omzendbrief van 7 juli 2023 van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Maatschappelijke Integratie worden de richtlijnen inzake het referentieadres voor daklozen geactualiseerd. De algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters werden naar aanleiding van deze omzendbrief geactualiseerd en opnieuw gecoördineerd.

De bestaande regels worden verduidelijkt zodat er geen verschillende interpretaties meer kunnen worden gehanteerd door de gemeenten en OCMW’s. Het is van essentieel belang, aldus beide ministers, dat daklozen een administratieve oplossing kunnen bekomen die hen opnieuw zal toelaten hun leven op orde te brengen en stabiliteit terug te vinden. Een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten moet daartoe bijdragen.

Een omstandige nota bij de Omzendbrief licht de samenwerking tussen het OCMW en de gemeente verder toe, verduidelijkt de procedure en voorziet in bijlagen (om te gebruiken tussen beide administraties) en een model inzake de toestemming van de natuurlijke persoon voor een referentieadres. De vernieuwde procedure treedt in werking vanaf 7 juli 2023.