Levensduur biometrie

De FOD Binnenlandse Zaken laat weten dat rekening houdend met de toekomstige technische evoluties van de applicatie Belpic bepaalde modellen van de biometrische apparaten moeten vervangen worden. Op het einde van het eerste semester van 2024 staat immers de overschakeling van de interface Belpic naar een nieuwe programmeertaal met 64bits op de planning. Deze evolutie zorgt ervoor dat bepaalde apparatuur verouderd is en dus vervangen moeten worden.

Er wordt dan ook aan de gemeenten gevraagd om de volgende apparaatmodellen te vervangen vóór 15 juni 2024:
- Fotoscanner Fujitsu fi-60F
- Fotoscanner Fujitsu fi-65F
- Cogent CS500e.

Voor de vervanging van het verouderde materiaal geldt de volgende planning:
- omschakeling naar de nieuwe apparatuur: vanaf juli 2023
- overgang naar de nieuwe versie van Belpic 2.0 met een programmeertaal met 64 bits (verplichting om te beschikken over de nieuwe biomedische apparatuur): vanaf 16 juni 2024.

Conform de evoluties moeten de apparaten als volgt vervangen worden:
- de Fujitsu scanners moeten vervangen worden door het model Avision IDA6, dat momenteel gecertificeerd wordt en dat vanaf 1/11/2023 kan aangekocht worden volgens dezelfde procedures als voor de andere biometrische apparatuur
- voor de vingerafdrukken moet het model «Cogent CS500e» vervangen worden door het model «CS500f», dat reeds beschikbaar en gecertificeerd is sinds 2021.

Bovendien wordt het ten zeerste aanbevolen om de eerste generatie ARH Combosmart (S/N 111xxxxx en 113xxxxx) te vervangen door de ARH Osmond gecertificeerd in 2021, om toekomstige compatibiliteitsproblemen te voorkomen aangezien de levensduur van biometrische apparaten wordt geschat op 10 jaar.

Op de lokale werkstations zal Java opnieuw geïnstalleerd moeten worden om de nieuwe Belpic-applicatie te beheren. De instructies daarvoor zullen tijdig worden meegedeeld.