Nieuwe reparatiewet gestemd

De wet houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (reparatiewet DABS) werd op donderdag 20 juli in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd. De wet zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ze treedt in werking op 1 januari 2024, met uitzondering van de artikelen 8, 24, 25, 28 en 29, die in werking treden op de door de Koning bepaalde datum, maar uiterlijk op 1 januari 2025.

De wet bevat heel wat kleinere rechtzettingen en wijzigingen om de bestaande wetgeving op punt te zetten en de praktijk vooruit te helpen. Daarnaast zijn er enkele belangrijke luiken die pas later in werking treden: een aanpassing op wie recht heeft op afschriften en uittreksels op akten van de burgerlijke stand en hoe, de uitbreiding van de opname van buitenlandse akten en beslissingen in de DABS en een aanpassing van de samenstelling van het beheerscomité in het licht van de GDPR.

Burgerzaken Vlaanderen zal dit najaar en volgend jaar uitgebreide informatiesessies organiseren. We houden u op de hoogte!