Toolkit gedwongen huwelijken

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen brengt een toolkit uit rond gedwongen huwelijken gericht aan de ambtenaren van de burgerlijke stand. Dit instrument heeft de vorm van een beknopte en schematische Meldcode en bevat een bijlage met meer informatie zoals de context van het probleem, het wettelijk kader, contactgegevens in geval van doorverwijzing van slachtoffers, maar ook een lijst van signalen van gedwongen huwelijken en te volgen adviezen.

Checken, nalezen en controleren!

Bij de helpdesk van de DABS komen geregeld vragen binnen inzake de correctie van verkeerd opgemaakte en ondertekende akten van de burgerlijke stand. Het gaat daarbij veelal om persoonlijke fouten van de instrumenterende ambtenaar.

Opzoekingen openbare akten

Ter aanvulling van de recente communicatie over de genealogische opzoekingen van de FOD Justitie is het wellicht belangrijk voor ogen te houden dat openbare akten wel vrij op te vragen zijn, ook voor genealogische opzoekingen. Het gaat dan volgens art. 29 BW om akten van meer dan 100 jaar oud (alle akten), meer dan 75 jaar oud (enkel huwelijksakten) en meer dan 50 jaar oud (enkel overlijdensakten).

Genealogische opzoekingen niet-openbare akten sinds 31 maart 2019

Gelet op de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische opzoekingen in niet-openbare akten sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het burgerlijk wetboek (31 maart 2019), wenst de FOD Justitie graag een verduidelijking te geven.

Bestrijding van domiciliefraude

Op 21 augustus 2019 verscheen een ministeriële omzendbrief met betrekking tot de bestrijding van domiciliefraude bij personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, maar effectief in het buitenland wonen.

Status DABS op website Binnenlandse Zaken

Op de website van de algemene directie instellingen en bevolking wordt voortaan – net zoals dit reeds gebeurde voor het Rijksregister en Belpic - de status van de DABS in real time weergegeven.

Opleidingen VLAVABBS-Vanden Broele

De derde sessie "Modernisering van de burgerlijke stand" wordt georganiseerd op de volgende halve dagen:
- 16/09/2019, Leuven, voormiddag
- 16/09/2019, Leuven, namiddag
- 19/09/2019, Hasselt, voormiddag

Uitrol nieuwe eID en Kids-ID

De FOD Binnenlandse Zaken deelt mee dat de uitrol van de nieuwe eID en Kids-ID voorzien voor dit najaar verder wordt uitgesteld.

Er dient immers nog een ontwerp van KB te worden aangenomen tot wijziging van het KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het KB van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten. Het gaat dan om preciseringen die voorzien in het registreren van het digitale beeld van de vingerafdrukken.

Verificatie van afschriften en uittreksels uit de DABS

Vele burgers, gemeenten en (buitenlandse) overheden vragen zich hoe een afschrift of uittreksel van een akte opgenomen in de DABS kan geverifieerd worden.

1.Verificatie elektronisch zegel

Elektronisch document

Vacature administratief bediende burgerzaken

De gemeente Maldegem zoekt een administratief bediende burgerzaken. Meer info vind je in het vacaturebericht. Solliciteren kan tot 9 augustus 2019.

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS