Nieuwe structuur voor het referentieadres

Alle personen die op een referentieadres zijn ingeschreven, zijn momenteel allemaal opgenomen in het Rijksregister onder één enkel informatietype 024, waardoor het voor de betrokken instanties in de praktijk niet gemakkelijk is om de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een referentieadres op te volgen en de betrokken personen in de bevolkingsregisters te beheren

Uitrol nieuwe Kids-ID

Het nieuwe model van Kids-ID wordt vanaf 17 mei 2021 - na een pilootfase - veralgemeend uitgereikt voor alle nieuwe aanvragen vanaf die datum.

Enquête Belgische Rijksarchief

Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van belangrijke genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Ook de ontsluiting van deze bronnen door diverse vrijwilligersprojecten kadert in onze ambitie om het onderzoek naar familiegeschiedenis zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van het voorjaar komt er overigens een volledig vernieuwde genealogische website online.

Facturatie eID en Rijksregister

De ADBA eID en Rijksregister start met elektronische facturatie.

Nieuw adres voor wilsverklaringen euthanasie

De FOD Volksgezondheid verhuisde op 1 maart 2021.

Voortaan moet de briefwisseling in verband met de wilsverklaringen euthanasie worden verstuurd naar:
FOD Volksgezondheid
Cel Organen, Embryo's en Bio-ethiek
DG Gezondheidszorg - 10de verdieping
Galileelaan 5/2
1210 BRUSSEL

De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik de gemeenten te wijzen op enkele verduidelijkingen over de wilsverklaringen voor donatie van menselijk materiaal en de wilsverklaringen inzake euthanasie.

Registratierecht nationaliteit via My Minfin

De betaling van het registratierecht voor kandidaat-Belgen bedraagt 150 euro. Dit kan gebeuren via de online toepassing My Minfin.

De burger kan de betaling uitvoeren via de rubriek 'mijn betalingen'. Het betaalbewijs is dezelfde dag nog beschikbaar via 'mijn documenten' en dient daar afgedrukt te worden. De toepassing is toegankelijk via de ITSME-applicatie op smartphone of via een kaartlezer met de verblijfskaart van de burger.

Rijksregister 24/6

Het Rijksregister laat weten dat de bijwerking van de informatiegegevens (bijvoorbeeld via de DABS) voortaan 24u op 24u en 6 van de 7 dagen mogelijk wordt. Door de modernisering van de diensten van het Rijksregister en de indienststelling van een aantal nieuwe toepassingen, onder andere in het kader van de DABS, bleek het aangewezen om de dienstverlening voor de bijwerking van de dossiers uit te breiden.

Legalisatie beëdigde vertalingen

Sinds 1 januari 2021 staan de rechtbanken niet langer in voor de legalisatie van de handtekening van beëdigde vertalers. Elk verzoek tot legalisatie diende te worden gericht aan de FOD Justitie.

De FOD Justitie laat weten dat vanaf 1 maart 2021 deze richtlijn wijzigt. Beëdigde vertalers die in het bezit zijn van hun officiële stempel, kunnen vanaf 1 maart 2021, door het aanbrengen van deze officiële stempel op hun vertalingen, deze documenten zonder meer zelf legaliseren wanneer zij bestemd zijn om in België te worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister voor de vaccinatiestrategie

Het Rijksregister publiceerde een brief betreffende de toegang tot gegevens uit de bevolkingsregisters en/of het Rijksregister en de verwerking van dezelfde gegevens als onderdeel van de vaccinatiestrategie "Covid". Minister Verlinden heeft bij Besluit nr.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS