De DABS en de verwerking van vonnissen

Bij de opstart van de DABS op 31 maart 2020 werd de verwerking van vonnissen via de DABS naar een latere fase uitgesteld. De vonnissen en arresten vanuit Justitie bleven vooralsnog op papier doorgestuurd worden.

IT 120: burgerlijke staat, nieuwe eenheidsstructuur

Vanaf 6 januari 2020 zal in de IT120, burgerlijke staat, het aktenummer van de DABS worden opgenomen. Hiertoe werd een nieuwe eenheidsstructuur voor het IT120 gecreëerd die van toepassing wordt op alle bijwerkingen van het IT120 vanaf datum van indienststelling. De laatste versie van de onderrichtingen, bijwerking per informatietype, is steeds te raadplegen op de website van het Rijksregister.

Overgang naar de derde generatie webservices voor het Rijksregister

Het Rijksregister publiceerde op 4 november 2020 een Omzendbrief die toelichting geeft bij de overgang naar de derde generatie webservices die vanaf nu beschikbaar en operationeel zijn. De tweede generatie webservices zal verdwijnen op 1 juli 2023. Ruim tijd dus voor de softwarefirma's om de overstap voor te bereiden.

BeSt Address aanpassing richtlijnen

Op 4 november 2020 publiceerde het Rijksregister een Omzendbrief ter aanpassing van de richtlijnen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer (die verspreid waren op 23 februari 2018). Het gaat vooral om een verfijning en aanvulling. De richtlijnen gelden voor de toekomst, maar niets belet de gemeenten er nu al rekening mee te houden.

Herinnering en planning project nieuwe eID

De uitrol van de nieuwe eID is volop bezig. Daarom deze herinnering: vooraleer je kan starten moeten er aanpassingen worden uitgevoerd op de BELPIC-werkstations aan de loketten. Vanaf 01/12/2020 zal ook BELPIC V27 op alle BELPIC-posten worden geblokkeerd!

Openingsuren Rijksregister

In een nota van 4 november 2020 laat het Rijksregister weten te werken aan een gefaseerde uitbreiding van de openingsuren van het Rijksregister. Het doel is begin 2021 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (24/7) beschikbaar te zijn voor de bijwerking van de gegevens en de ondervraging van de dossiers.

Omzetting straatcodes

Het Rijksregister laat weten op 5 december 2020 over te gaan tot de eerstvolgende omzetting van straatcodes van de openbare wegen. Eventuele voorstellen tot omzetting van straatcodes moeten uiterlijk 20 november 2020 worden ingediend. Zie de nota als bijlage.

Afschaffing beëdigd geneesheer bij crematie vanaf 6 november 2020

In het Staatsblad van 5 november 2020 verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. De inwerkingtreding is voorzien de dag na publicatie, dus 6 november 2020.

Automatische annulering van de identiteitskaart van overledenen

Vanaf 27 oktober 2020 wordt bij het opmaken van de overlijdensakte in de DABS niet alleen het Rijksregister automatisch bijgewerkt met het overlijden in het IT150, maar zal voortaan ook de annulering van de identiteitskaart en de intrekking van de certificaten ervan gelijktijdig worden uitgevoerd.

De gemeente waar het overlijden werd aangegeven vraagt de kaart terug te geven met het oog op de vernietiging ervan. Wanneer er geen kaart wordt teruggegeven, wordt dat gemeld aan de gemeente van de verblijfplaats.

Praktische richtlijnen adoptie

Binnen het Beheerscomité DABS werd een nota geschreven met praktische richtlijnen voor de verwerking van adopties in de DABS en het Rijksregister.

Het doel van deze richtlijnen is om de rol van gemeenten bij de verwerking van nationale en buitenlandse adopties kort toe te lichten en door middel van voorbeelden te verduidelijken. De eerste versie van deze nota werd reeds voorgesteld op de VLAVABBS-infosessies in september 2020.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS