Nieuwe werkwijze registratierecht Belgische nationaliteit

Wie een nationaliteitsverklaring aflegt, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor ‘Rechtszekerheid’.

Campagne vernieuwde e-ID

Om de gemeenten bij te staan in het beantwoorden van vragen die leven bij de burgers over de nieuwe e-ID die vanaf 2020 wordt uitgereikt, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken hierrond een informatiecampagne en een website www.vernieuwde-eID.be.

Deze website biedt een antwoord op heel wat vragen, zoals welke gegevens op de nieuwe eID worden vermeld en hoe deze worden beveiligd. Daarnaast wordt ook gefocust op de verschillende eID-toepassingen en de bescherming tegen identiteitsfraude.

Het definitieve einde van het gemeentelijk strafregister

Sinds 1 januari 2018 leveren de gemeenten uittreksels uit het strafregister aan de burger op basis van het Centraal Strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister, dit overeenkomstig omzendbrief nr. 264 betreffende de Aansluiting van gemeenten op het Centraal Strafregister.

Brexit

Mede door corona lijkt het ondertussen een eeuwigheid geleden, maar op 27 maart 2019 ging het laatste VLAVABBS-congres door in Sint-Niklaas. De toenmalige Britse ambassadeur in België, mevrouw Alison Rose, riep toen de collega’s burgerzaken op om de Britse onderdanen zo veel als mogelijk te helpen en te ondersteunen om de gevolgen van de Brexit administratief te verlichten. In die eerste fase hebben we inderdaad vooral veel Britten geholpen om de Belgische nationaliteit te verwerven, indien ze dat wensten en daarvoor in aanmerking kwamen.

Wet termijnen Justitie

In het Belgisch Staatsblad van 24 december 2020 verscheen de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake Justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Voor ons werkterrein springt de verlenging van de wettelijke termijnen voor de parketten in dossiers schijnrelaties, frauduleuze erkenningen en nationaliteitsverklaringen in het oog (artikel 53), waarvan de inwerkingtreding op datum publicatie werd bepaald.

De DABS en de verwerking van vonnissen

Bij de opstart van de DABS op 31 maart 2020 werd de verwerking van vonnissen via de DABS naar een latere fase uitgesteld. De vonnissen en arresten vanuit Justitie bleven vooralsnog op papier doorgestuurd worden.

IT 120: burgerlijke staat, nieuwe eenheidsstructuur

Vanaf 6 januari 2020 zal in de IT120, burgerlijke staat, het aktenummer van de DABS worden opgenomen. Hiertoe werd een nieuwe eenheidsstructuur voor het IT120 gecreëerd die van toepassing wordt op alle bijwerkingen van het IT120 vanaf datum van indienststelling. De laatste versie van de onderrichtingen, bijwerking per informatietype, is steeds te raadplegen op de website van het Rijksregister.

Overgang naar de derde generatie webservices voor het Rijksregister

Het Rijksregister publiceerde op 4 november 2020 een Omzendbrief die toelichting geeft bij de overgang naar de derde generatie webservices die vanaf nu beschikbaar en operationeel zijn. De tweede generatie webservices zal verdwijnen op 1 juli 2023. Ruim tijd dus voor de softwarefirma's om de overstap voor te bereiden.

BeSt Address aanpassing richtlijnen

Op 4 november 2020 publiceerde het Rijksregister een Omzendbrief ter aanpassing van de richtlijnen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer (die verspreid waren op 23 februari 2018). Het gaat vooral om een verfijning en aanvulling. De richtlijnen gelden voor de toekomst, maar niets belet de gemeenten er nu al rekening mee te houden.

Herinnering en planning project nieuwe eID

De uitrol van de nieuwe eID is volop bezig. Daarom deze herinnering: vooraleer je kan starten moeten er aanpassingen worden uitgevoerd op de BELPIC-werkstations aan de loketten. Vanaf 01/12/2020 zal ook BELPIC V27 op alle BELPIC-posten worden geblokkeerd!

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS