Legalisaties op post

In een Omzendmail van 12 augustus 2020 laat de FOD Buitenlandse Zaken weten dat in het najaar van 2020 de Belgische beroepsconsulaire posten de mogelijkheid zullen hebben om digitale legalisaties af te leveren. Deze digitale legalisaties kunnen via de site http://legalweb.diplomatie.be worden geconsulteerd en gedownload.

Papieren legalisaties zullen nog voor onbepaalde tijd verder worden afgegeven door de consulaire posten, ook deze kunnen op dezelfde site worden gecontroleerd.

Het bestellen van modellen IIIC

VLAVABBS en de VVSG werden onlangs door de gemeenten geconfronteerd met een aantal problemen bij het bestellen van statistische formulieren voor de registratie van overlijdens bij de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie van de FOD Economie.

Daaruit blijkt dat zowel de gemeentelijke diensten burgerlijke stand als artsen moeilijkheden ondervinden in het verkrijgen van formulieren voor de aangifte van een overlijden, en in het bijzonder van het model III C. Zo zouden de leveringen van deze formulieren vaak grote vertragingen kennen en onvolledig zijn.

Stopzetten token

FOD BOSA, DG Digitale Transformatie informeert over de stopzetting van de activatie van het ‘token’ als digitale sleutel voor toegang tot de onlinediensten van de overheid vanaf 25 september 2020.

Vele lokale besturen treden op als Lokaal Registratiekantoor (LRA) dat burgers (buitenlanders, Belgen zonder actieve eID, …) ondersteunt bij de activatie van een digitale sleutel naar keuze.

Hernieuwing rijbewijzen

Sinds juli 2010 worden de nieuwe rijbewijzen in bankaartmodel afgeleverd, die een geldigheidstermijn hebben van 10 jaar. De dienst Rijbewijzen van de FOD Mobiliteit heeft affiches ter beschikking gesteld om burgers te wijzen op de noodzaak tijdig een hernieuwing aan te vragen. Vele gemeenten zouden echter graag hun burgers individueel verwittigd willen zien. Affiches en informatie op website, facebook of infobladen hebben ongetwijfeld onvoldoende effect naar de burgers toe.

Update BELPAS

Sinds 29 augustus 2020 is een nieuwe versie van BELPAS gereleaset, die voornamelijk een aantal bugs oplost. Tegelijkertijd wordt het programma van een bijkomend tabbald voorzien: passban check. De gemeenten mogen passban check nog niet gebruiken. Dit mag pas wanneer de gemeenten in de toekomst bevoegd worden voor de eID’s en Kids-ID voor Belgen ingeschreven in een consulaire beroepspost. De aanvraag voor de identiteitskaart zal dan wel gebeuren in BELPIC, maar zonder dat de aanvragen worden omgeleid naar de post van inschrijving of Buitenlandse Zaken.

Nieuwe regelgeving beëdigde vertalers/tolken

Sinds 29 december 2019 geldt een vernieuwd wettelijk kader voor beëdigd vertalers en tolken. Er werd een nationaal register met alle beëdigde vertalers/tolken opgericht. Dit register is momenteel echter enkel toegankelijk voor de diensten van Justitie en nog niet vrij toegankelijk voor burgers, steden en gemeenten. Enkel de vertalers/tolken opgenomen in het nationaal register mogen de titel van beëdigde vertaler/tolk gebruiken.

Nieuwe FAQ DABS

Op de website van de DABS verscheen een update van de frequently asked questions. Er is duidelijk aangeduid welke tekst werd toegevoegd of grondig aangepast.

Hier een overzicht van de toegevoegde of aangepaste vragen, waaruit onmiddellijk het belang blijk voor onze dagelijkse werking. Warm aanbevolen om door te nemen dus!

Informatiesessies Wet diverse dringende bepalingen Justitie

Op 7 augustus 2020 verscheen in het Staatsblad de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake Justitie. Hoofdstuk 2 uit deze wet bevat een reeks belangrijke wijzigingen aangaande de modernisering van de burgerlijke stand.

Einde aanpassing regelgeving beëdigde geneesheer en individueel lijkenvervoer

Binnenlands Bestuur Vlaanderen 16-07-2020

De richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria inzake het beheersen van infectierisico’s bij de behandeling van overledenen met bevestigde COVID-19-besmetting werden op 16 juli het laatst aangepast en geactualiseerd. De afwijkingen inzake het individueel lijkenvervoer en de tweede beëdigde geneesheer bij crematie lopen ten einde.

Algemene vergadering 2020

Dit jaar vond in speciale omstandigheden de algemene vergadering van VLAVABBS vzw plaats. De procedure werd door de corona-crisis deze keer volledig schriftelijk afgehandeld. Alle leden werden via mail aangeschreven. Dank aan al de collega’s die een volmacht gegeven hebben, zodat de formaliteiten inzake de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 tijdig konden worden vervuld.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS