Brexit en de rijbewijzen

De Brexit blijft de gemoederen verhitten. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uiteen gaan, heeft dat tal van onbedoelde gevolgen die het leven van burgers wel rechtstreeks aanbelangen zo-ook in verband met de Britse rijbewijzen.

Indien het overgangsakkoord niet goedgekeurd wordt en er geen uitstel komt voor de Brexit (dit is dus het scenario van een harde Brexit), dan zullen de houders van een Brits rijbewijs geen eenvoudige omwisselingsprocedure meer kunnen opstarten vanaf 12 april 2019.

Publicatie wet diverse bepalingen Rijksregister en bevolkingsregisters

Op 13 december 2018 publiceerde het Staatsblad de wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters. In een Omzendbrief werd de verdere planning toegelicht voor de stapsgewijze inwerkingtreding. Deze wet bevat heel wat belangrijke nieuwigheden.

Nieuws

Tijdelijke bescherming Oekraïners

Overzicht

Nieuwsbrief

Herlees of schrijf in via deze pagina.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS