Vacature diensthoofd burgerzaken Bertem

Lokaal bestuur Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 voltijds statutair diensthoofd burgerzaken B4-B5 (M/V).

Je staat als diensthoofd in voor de coördinatie van de dienst burgerzaken, met het oog op een correcte, tijdige en klantgerichte dienstverlening aan het publiek en andere overheden, binnen het wettelijke kader.

DABS-Statistieken 2019

In januari worden traditioneel de statistieken van het voorbije jaar opgemaakt. Op de website van de DABS werd daarom een bestand met een overzicht van de neergelegde akten in 2019 gepubliceerd. Het volstaat om de gemeente of het consulaat te kiezen in de keuzelijst om de cijfers te krijgen voor uw bestuur.

Adviezen JustFamNat

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:

Opleiding: Toegang tot persoonsgegevens in burgerzaken

De gegevens uit het bevolkingsregister, uit de akten van de burgerlijke stand en uit het centraal strafregister worden ter beschikking gesteld aan de burger via attesten, uittreksels, getuigschriften of afschriften. Echter rijzen daarbij heel wat vragen:
- Wie mag deze documenten geven en onder welke vorm?
- Welke gegevens mogen deze documenten bevatten?
- Wie mag dit aanvragen en onder welke voorwaarden?
- Welke speciale aanvragen zijn mogelijk in het kader van genealogisch, wetenschappelijk of historisch onderzoek?

Nieuwe vereenvoudigde spoedprocedures identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken maakte enige tijd geleden de nieuwe tarieven bekend voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020.

DABS-akten beschikbaar via Mijn Dossier

Vanaf heden is het voor de burgers mogelijk om met hun identiteitskaart via het elektronische loket van Mijn Dossier, toegang te krijgen tot hun akten van de burgerlijke stand, op dezelfde manier als voor de bevolkingsattesten.

De akten van de burgerlijke stand die beschikbaar zijn in de toepassing Mijn Dossier, zijn de akten die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019, welke de lanceringsdatum van de DABS is.

Update Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie

De Centrale autoriteit Burgerlijke Stand bij de FOD Justitie is sinds 31 maart 2019 geleidelijk opgericht. Deze oprichting past in de algemenere context van de modernisering van de burgerlijke stand en de oprichting van de “DABS”. De Centrale autoriteit verstrekt adviezen over de conformiteit van de buitenlandse gerechtelijke beslissingen en akten inzake burgerlijke stand ten aanzien van de toepasselijke rechtsregels (Belgisch of buitenlands recht).

Advies toekenning Belgische nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werd een nieuw advies gepubliceerd over een in België geboren kind X uit ouders van Palestijnse origine. De ouders hebben beiden een asielaanvraag ingediend om erkend te worden als vluchteling. De moeder van het kind is geboren in Libanon. Kan de Belgische nationaliteit toegekend worden aan het kind?

Openbare Documenten Verordening

Op 16 februari 2019 trad de Europese Verordening EU 2016/1191, de zgn. Openbare Documenten Verordening, in werking met als doel het vrij verkeer van personen te bevorderen door de administratieve formaliteiten tussen lidstaten van de EU te vereenvoudigen en vertalingen te voorkomen.

Save the date(s) VLAVABBS-congres 2020

Op dinsdag 12 en woensdag 13 mei 2020 vindt het volgende VLAVABBS-congres plaats in Hotel Serwir te Sint-Niklaas. U leest het goed: er worden twee congresdagen georganiseerd met telkens een apart programma. De concrete aanleiding voor de extra dag is tien jaar verenigingswerk door de huidige bestuursploeg onder leiding van Steve Heylen. Tijd dus om heel eventjes achteruit te kijken, maar meer nog om de toekomstige oriëntering en prioritaire actiepunten van uw vereniging te bepalen.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS