Helpdesk DABS

Er trad een wijziging op in het mailadres van de helpdesk DABS.

Kijktip: Burgerzaken!

Heeft u vorige dinsdag gekeken op “Nederland 1”? Bij onze Noorderburen startte op 21 februari een nieuw zesdelig televisieprogramma Burgerzaken van KRO NCRV. Bij vijf Nederlandse gemeenten – Den Haag, Rozendaal, Den Bosch, Oudewater en Leiden, wordt het reilen en zeilen van de afdeling Burgerzaken gevolgd. Het programma brengt de rol van medewerkers Burgerzaken in beeld en laat daarmee het belang van dit mooie werk zien. Ook voor Vlamingen heel herkenbaar!

Meer informatie op deze website.

Oproep over de uittreksels uit het strafregister voor activiteiten met minderjarigen

Alle gemeentebesturen kregen een brief van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme om de afgifte van de uittreksels uit het strafregister voor activiteiten met minderjarigen vlot te laten verlopen.

Op 25 maart 2022 keurde de Vlaamse regering een decreet goed dat bepaalde organisaties verplicht om voor nieuwe medewerkers, die rechtstreeks in contact komen met minderjarigen, een uittreksel uit het strafregister (als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering) te controleren.

Meemoederschap en afstamming op verklaring

Het Rijksregister publiceerde op 26 januari 2023 een nieuwe nota betreffende de onderrichtingen voor het bijwerken van de afstamming (IT110/114) en meer bepaald over het meemoederschap en de afstamming op verklaring.

Nieuwe adviezen op JustFamNat

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen gepubliceerd:

Voorontwerp Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet

De collega’s van de VVSG publiceerden een interessant nieuwsbericht over het voorontwerp van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet dat de Vlaamse regering recent goedkeurde en waar we graag naar doorverwijzen. Dit nieuwe voorontwerp bevat een aantal ingrijpende wijzigingen met betrekking tot het kiesproces en de start van de nieuwe legislatuur. Die komen bovenop de al eerder doorgevoerde aanpassingen, zoals de afschaffing van de opkomstplicht, het schrappen van het gewicht van de lijststem, de opeenvolgende periodes met initiatiefrecht, de aanstelling van de burgemeester, enz.

Digitale apostilles in Israël

Bepaalde officiële documenten uit Israël kunnen voortaan voorzien worden van een digitale Apostille. Het gaat dan om erfrechtverklaringen, bepaalde stukken in verband met de oprichting van ondernemingen, notariële certificaten, vertalingen gemaakt door notarissen, kadaster-certificaten en documenten van het merken- en patentenbureau.

Recente wijzigingen Wetboek van de Belgische nationaliteit

De wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis verschenen op 22 december 2022 wijzigde het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Vooral de wijzigingen aan art. 10 WBN zijn van belang (toekenning van de Belgische nationaliteit op grond van geboorte in België wanneer het geen andere nationaliteit bezit) en in werking getreden op 1 januari 2023.

Schrijf in op de nieuwsbrief verkiezingen!

De tweede editie van de nieuwsbrief verkiezingen van de directie Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken is verschenen. Het is een aanrader om in te schrijven voor deze nieuwsbrief, dat kan hier.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS