Nieuw modellen rijbewijs en voorlopig rijbewijs

Het Belgisch nationaal rijbewijs en de voorlopige rijbewijzen worden vernieuwd. Er komt niet alleen een nieuwe lay-out maar het rijbewijs krijgt eveneens modernere en uitgebreide veiligheidselementen. Het risico op fraude en vervalsing zal daardoor gevoelig kleiner worden gemaakt.

De oude modellen blijven uiteraard geldig. Er is absoluut geen verplichting de oude modellen om te wisselen zolang de administratieve geldigheid niet is vervallen. De nieuwe voorlopige rijbewijzen worden vanaf 9 december 2019 vervaardigd. De nieuwe rijbewijzen worden vanaf 23 december 2019 vervaardigd.

Voor eensluidende kopie rijbewijs

Soms vragen burgers een eensluidende kopie van een Belgisch rijbewijs meestal voor buitenlandse (verzekerings)instanties. Mag echter de gemeente een eensluidende kopie van het Belgisch rijbewijs maken?

Wij stelden de vraag aan de FOD Mobiliteit en Vervoer en kregen volgend antwoord: “Aangezien de reglementering rijbewijs geen dergelijk verbod voorziet, kunnen wij u het niet verbieden. We willen echter toch nog benadrukken dat zelfs een gewettigde kopie van het rijbewijs geen geldig rijbewijs is. Om te rijden moet men het origineel rijbewijs voorleggen en geen gewettigde kopie”.

VLAVABBS zoekt lesgevers

Leer aan je collega’s wat jij kent en leer van je collega’s wat zij kennen!

VLAVABBS biedt sinds jaar en dag vormingen aan en experimenteerde de voorbije jaren ook met korte infosessies voor de leden waarbij er veel ruimte was voor vragen. Meer dan ooit heeft de inwerkingtreding van de DABS het besef doen groeien bij de vereniging dat de diensten burgerzaken nood hebben aan echt praktisch georiënteerde vormingsmomenten en dit over het geheel van de afdelingen heen (bevolking, vreemdelingen en burgerlijke stand).

DABS bekroond op Agoria e-gov Awards

Beste collega's

Op 31 maart 2019 startte de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand. Voortaan werden akten van de burgerlijke stand niet meer op papier, maar enkel nog elektronisch opgemaakt, ondertekend en centraal bewaard.

Update uitrol nieuwe eID en Kids-ID

De pilootfase van de nieuwe eID met vingerafdrukken zal starten in januari 2020. In eerste instantie zal Lokeren, als pre-pilootgemeente, beginnen met het uitreiken van de nieuwe eID. De andere pilootgemeenten die zich hiervoor kandidaat stelden, zullen verderop in de maand januari 2020 starten. De pilootfase omvat enkel de eID. De KidsID wordt pas ingepland aan het einde van de pilootfase. In de loop van 2020 volgt de veralgemeende invoering van de nieuwe eID en Kids-ID in de gemeenten.

Update strafregister.be

Via de website www.strafregister.be kunnen burgers tegen betaling van € 27,50 een aanvraag doen voor een uittreksel uit het strafregister. De firma plaatst vervolgens de aanvraag bij de gemeente van woonst van de burger en stuurt een volmacht en kopieën van volmachtgever en -drager mee.

Prijzen identiteitskaarten

De FOD Binnenlandse Zaken maakte de nieuwe tarieven bekend voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020. Dankzij onderhandelingen met de kaartproducent werden de tarieven aangepast en worden de spoedprocedures vereenvoudigd.

De spoedprocedure dag+2 met levering in de gemeente wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2020. De prijzen voor de spoedprocedure dag+1 met levering zowel in de gemeente als gecentraliseerd zijn aangepast (de gecentraliseerde levering kost meer dan de spoedprocedure via de gemeente).

Nog overgangsperiode voor levenloze kinderen tot 30 maart 2020

De novembermaand doet velen even verwijlen bij het leven en de dood, zo-ook ouders die een kindje verloren. In december met familiefeesten als Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht wordt het gemis vaak nog scherper aangevoeld. Steeds meer Vlaamse begraafplaatsen doen daarom mee met de Wereldlichtjesdag waarbij op de tweede zondag van december om 19.00u kaarsjes worden ontstoken ter nagedachtenis van gestorven kinderen.

Herverkiezing EVS presidency

Op 26 oktober 2019 werden in Bratislava, Slowakije alle leden van de zogenaamde Presidency (Vorstand) van de EVS (Europese Vereniging Burgerzaken) herkozen door de General Assembly en benoemd tot 2022. Dit zijn: Simon Rijsdijk, president EVS (Nederland); Steve Heylen, vice-president EVS (België); Paride Gullini, vice-president EVS (Italië); Gerhard Bangert, secretaris-generaal EVS (Duitsland). Ze werden door de General Assembly gekenschetst als charismatisch, een krachtig team en sterke verbinders tussen de verschillende landen, culturen en belangen.

Onderrichtingen statistiek

Omdat we recente enkele vragen kregen van de gemeenten op de invloed van de invoering van de DABS op de gegevens bestemd voor de overlijdens- en geboortestatistiek, publiceren we graag de mededeling van Zorg en Gezondheid Vlaanderen dienaangaande. Deze mededeling werd in mei door Zorg en Gezondheid naar de gemeenten verstuurd.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS