Een buitenlandse werknemer registreren? Gebruik BelgianIDPro

Steden en gemeenten die buitenlandse werknemers registreren, kunnen daarvoor vanaf 1 januari 2023 gebruikmaken van de onlinetoepassing BelgianIDPro. De toepassing e-CreaBis wordt stopgezet.

Eerste nieuwe geboorteakte voor metissenkind overhandigd

Op het gemeentehuis van Wuustwezel werd op 30 november de eerste geboorteakte afgeleverd aan een metissenkind. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die samen met het College van procureurs-generaal een oplossing uitwerkte om eindelijk geboorteaktes te voorzien na decennia van discriminatie, woonde het plechtige moment bij. De minister roept alle metissenkinderen in België zonder geboorteakte op om zich naar hun stad- of gemeentehuis te begeven, zodat de Belgische staat zich in regel kan stellen.

Informeer 18-jarige burgers over activatie handtekeningcertificaat eID

Vanaf 26 oktober 2022 is de inlog-app Itsme ook toegankelijk voor 16-en 17 jarigen, op voorwaarde dat zij over een bankkaart van een grootbank beschikken. Wie buiten deze categorie valt, zal de itsme-app pas kunnen gebruiken vanaf 18 jaar én op voorwaarde dat ze over een elektronische identiteitskaart beschikken. In dat laatste geval kan er echter nog een probleem rijzen: de elektronische identiteitskaart beschikt niet altijd over het nodige certificaat om deze app te activeren.

Procedure gezinshereniging met een vreemdeling die tijdelijke bescherming geniet

Gezinsleden van een vreemdeling die de tijdelijke bescherming geniet kunnen een aanvraag gezinshereniging doen op basis van artikel 57/34 van de Vreemdelingenwet.

Aandacht voor valse EU paspoorten

Burgerzaken Vlaanderen waarschuwde recent reeds voor bepaalde valse Europese identiteitskaarten, verblijfskaarten en paspoorten. Ook DVZ waarschuwt voor valse EU paspoorten in omloop die gebruikt worden door derdelanders en herinnert aan de Omzendbrief project Europa waarbij elk EU document voorgelegd bij de indiending van een bijlage 19 geverifieerd dient te worden op echtheid door de lokale politie, met eventueel hulp van de federale politie.

Resolutie CIEC-16

De Commission International de l’État Civil keurde op 22 september in Straatsburg een resolutie goed over de interpretatie van artikel 8 van de CIEC-Overeenkomst nr. 16 inzake het gebruik van elektronische handtekeningen of zegels. Men moet artikel 8 dit teleologisch interpreteren. Dit houdt in dat elektronische handtekeningen of zegels dezelfde garanties voor de authenticiteit bieden dan een manueel aangebrachte handtekening of zegel. Immers bij het opstellen van de Overeenkomst in 1976 had men nog geen idee van de technologische vooruitgang op dat vlak.

Opgelet voor bepaalde identiteitskaarten

In de Nieuwsbrief van onze Nederlandse zustervereniging de NVVB werd aandacht gevraagd voor valse identiteitskaarten uit Roemenië. Ook in België werden we de voorbije jaren met dit fenomeen geconfronteerd, onder andere in de provincie Henegouwen. Concreet ging het in Nederland nu om personen met de Moldavische nationaliteit die hun Roemeense identiteitskaarten via het internet hebben geregeld.

Single Digital Gateway: informatieverplichting

Lokale besturen moeten tegen 12 december 2022 voor een aantal producten en diensten (daaronder heel veel producten van burgerzaken van identiteitsbewijzen over adreswijzigingen tot aangiften en akten burgerlijke stand) voldoen aan de informatieverplichting (in het Nederlands en het Engels) van de Single Digital Gateway Verordening (Regulation) (SDGR) en informatie aanleveren voor het YourEurope-portaal.

Voorlopige rijbewijzen on line

Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen burgers de aanvraag van een voorlopig rijbewijs M18 online doen via de applicatie BelDrive. In de toekomst volgen andere voorlopige rijbewijzen en rijbewijzen. De burger komt alleen bij de gemeente langs om het rijbewijs in ontvangst te nemen.

Nieuwe opleidingen rijbewijs

De FOD Mobiliteit organiseert opnieuw opleidingen rijbewijs.

Inschrijven kan via mail. Per opleiding kunnen zich maximum 2 medewerkers inschrijven. De inschrijving is definitief na ontvangst van een bevestigingsmail.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS