Nadere instructies voor de identiteitskaarten met beperkte geldigheidsduur

Met de vernieuwde RAPC Belpic V30 (zie nieuwsbericht), die uiterlijk 15 mei moest geïnstalleerd worden, kan een kaart aangemaakt worden met een geldigheid van 12 maanden wanneer het nemen van de vingerafdrukken tijdelijk fysiek onmogelijk is.

Tweede algemene vergadering VLAVABBS vzw

Beste leden

Om maandag 26 april 2021 ging onze laatste algemene vergadering door, die te volgen was via YouTube. Op één na werden alle agendapunten goedgekeurd door de deelnemende leden. Het laatste agendapunt - de herziening van de statuten - vergde echter een aanwezigheidsquorum van twee leden op drie en werd daarom - ondanks de massale steun - niet goedgekeurd. Daarom roepen we een tweede algemene vergadering bijeen, eveneens op elektronische wijze via YouTube, op dinsdag 18 mei 2021 om 14.00u.

Nieuwe versie Belpic

De FOD Binnenlandse Zaken vraagt de gemeenten de volledig nieuwe en gemoderniseerde Belpic-versie 2.0 te installeren voor 15 mei 2021, na reeds de Belpic RAPC V30 te hebben geïnstalleerd. Gemeenten die de pilootversie van Belpic 2.0 reeds gebruiken hoeven dat niet te doen.

Nieuwe structuur voor het referentieadres

Alle personen die op een referentieadres zijn ingeschreven, zijn momenteel allemaal opgenomen in het Rijksregister onder één enkel informatietype 024, waardoor het voor de betrokken instanties in de praktijk niet gemakkelijk is om de naleving van de voorwaarden voor het behoud van een referentieadres op te volgen en de betrokken personen in de bevolkingsregisters te beheren

Uitrol nieuwe Kids-ID

Het nieuwe model van Kids-ID wordt vanaf 17 mei 2021 - na een pilootfase - veralgemeend uitgereikt voor alle nieuwe aanvragen vanaf die datum.

Enquête Belgische Rijksarchief

Het Belgische Rijksarchief heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het online brengen van belangrijke genealogische bronnen, zoals de parochieregisters en de registers van de Burgerlijke Stand. Ook de ontsluiting van deze bronnen door diverse vrijwilligersprojecten kadert in onze ambitie om het onderzoek naar familiegeschiedenis zo goed mogelijk te faciliteren. In de loop van het voorjaar komt er overigens een volledig vernieuwde genealogische website online.

Facturatie eID en Rijksregister

De ADBA eID en Rijksregister start met elektronische facturatie.

Nieuw adres voor wilsverklaringen euthanasie

De FOD Volksgezondheid verhuisde op 1 maart 2021.

Voortaan moet de briefwisseling in verband met de wilsverklaringen euthanasie worden verstuurd naar:
FOD Volksgezondheid
Cel Organen, Embryo's en Bio-ethiek
DG Gezondheidszorg - 10de verdieping
Galileelaan 5/2
1210 BRUSSEL

De FOD Volksgezondheid maakt van de gelegenheid gebruik de gemeenten te wijzen op enkele verduidelijkingen over de wilsverklaringen voor donatie van menselijk materiaal en de wilsverklaringen inzake euthanasie.

Registratierecht nationaliteit via My Minfin

De betaling van het registratierecht voor kandidaat-Belgen bedraagt 150 euro. Dit kan gebeuren via de online toepassing My Minfin.

De burger kan de betaling uitvoeren via de rubriek 'mijn betalingen'. Het betaalbewijs is dezelfde dag nog beschikbaar via 'mijn documenten' en dient daar afgedrukt te worden. De toepassing is toegankelijk via de ITSME-applicatie op smartphone of via een kaartlezer met de verblijfskaart van de burger.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS