Infosessies Single Digital Gateway

De Single Digital Gateway is een Europese verordening die alle bestuursniveaus van de lidstaten verplicht om vanaf december 2022 bepaalde informatie in het Engels aan te bieden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen helpen de lokale besturen om dit zo efficiënt mogelijk te realiseren. Word expert in één van onze thematische werkgroepen of test onze nieuwe module in het Loket voor Lokale Besturen. Meer weten?

Identities on the move

Op 23 en 24 juni 2022 vindt in de hoofdzetel van onze Italiaanse collega’s de slotconferentie van het project “DXB – Identities on the move – Documents cross border” plaats. Dit project, gefinancierd door de Europese Commissie en waaraan ook onze Europese vereniging EVS meewerkt, wil bijdragen aan de kennisopbouw en het bewustzijn over de Openbare Documentenverordening (Verordening (EU) 2016/1191) die de Apostille afschafte en meertalige standaardformulieren invoerde.

Omzendbrief huwelijksboekjes

Op 1 juni 2022 verscheen in het Staatsblad de Omzendbrief van 6 mei 2022 over de aflevering van het huwelijksboekje. Omdat de gegevens opgenomen in het huwelijksboekje (over het huwelijk, de afstamming, adoptie, inschrijving bevolkingsregister, vaccinaties en dergelijke) terug te vinden zijn in andere authentieke bronnen zoals het Rijksregister of de DABS, waar ze bovendien worden geactualiseerd, is het nut en het belang van het huwelijksboekje verdwenen. Het huwelijksboekje heeft hierdoor dus geen enkele juridische waarde meer.

Aanpassing registratie geslacht in het Rijksregister

Op 2 mei 2022 actualiseerde het Rijksregister de onderrichtingen over de aanpassing van de registratie van het geslacht in het IT 004. Na het opstellen van een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht, wordt het oude dossier van de betrokkene in het Rijksregister geannuleerd en een nieuw dossier gecollecteerd met een nieuw Rijksregisternummer. Alle informatiegegevens uit het oude dossier moeten vervolgens worden overgenomen in het nieuwe dossier.

Informatiecampagne wilsverklaringen donatie organen en ander menselijk lichaamsmateriaal

Sinds 1 juli 2020 kunnen burgers hun wensen met betrekking tot de donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal op drie verschillende wijzen registreren. Vroeger moesten de burgers naar het gemeentebestuur van hun woonplaats gaan om hun aangifte te registreren. Sinds juli 2020 kunnen zij hun aangifte ook zelf doen, online, op de website mijngezondheid.be of hun huisarts vragen de aangifte te registreren via ehealth.fgov.be.

Help jij de Single Digital Gateway realiseren?

Ben je de inhoudelijk expert van een product of dienst van jouw lokaal bestuur? Zorg jij ervoor dat de informatie op de gemeentewebsite up-to-date blijft? Ben jij de dienstenleverancier van een lokaal bestuur? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Een bedrijf beginnen in Duitsland? Verhuizen naar Spanje? Of studeren in Italië? Zorg er samen met ons voor dat elke burger of elk bedrijf gemakkelijk de juiste informatie vindt en dit overal in Europa dankzij de Single Digital Gateway.

Algemene vergadering Burgerzaken Vlaanderen

Alle leden van de vzw Burgerzaken Vlaanderen zijn van harte uitgenodigd op de digitale algemene vergadering van onze vereniging, die doorgaat op dinsdag 17 december 2022 om 14.00 u. en gecombineerd wordt met een kleine infosessie over de statistiek-tool van de DABS. De leden kregen via mail een uitnodiging en inschrijvingsformulier bezorgd. Inlichtingen over het lidmaatschap kan je steeds krijgen via mail.

Beroepsuitwisseling

Op donderdag 9 juni 2022 zal de opleiding ‘CIV-149 – Het uitwisselen van beroepservaring : de digitalisering van de akten burgerlijke stand’ plaatsvinden op het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (IGO) te Brussel.

Tijdens deze opleidingsvoormiddag wordt aan de hand van praktijkcases beroepservaringen uitgewisseld tussen de magistraten en medewerkers van de rechterlijke orde en de medewerkers van de dienst burgerlijke stand.

De hervorming van de burgerlijke stand en zijn internationale aspecten

De ADDE organiseert op donderdag 19 mei 2022 een studiedag over de hervorming van de burgerlijke stand en de impact hiervan op buitenlandse akten en beslissingen, de creatie van de centrale dienst burgerlijke stand en de nieuwe methoden van verbetering en wijziging van akten.

Afwijkingsregeling verplichte tweede advies van de geneesheer loopt af op 30 april 2022

Vanaf 1 mei 2022 is het advies van de tweede beëdigde arts in geval van crematie opnieuw vereist. Tot en met 30 april 2022 liet de Vlaamse regering toe dat van deze vereiste kon worden afgeweken, dit in het kader van de coronacrisis.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS