Reactie op conceptnota Vlaamse regering inzake begraafplaatsen en lijkbezorging

De conceptnota, die op 17 december 2021 aan de Vlaamse Regering werd medegedeeld, bevat de krijtlijnen en de timing van de wijzigingsvoorstellen op de regelgeving van begraafplaatsen en lijkbezorging. VVSG, Burgerzaken Vlaanderen vzw en het Netwerk Begraafplaatsen Vlaanderen reageerden intussen op het document ter sprake.

Evaluatie meldcode voor gedwongen huwelijken

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen deelde op 1 april 2022 in een nieuwsbericht de resultaten mee van een eerste evaluatie rond het gebruik van de meldcode voor gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand.

Save the date algemene vergadering 17 mei 2022

Op dinsdagnamiddag 17 mei zal de algemene vergadering van Burgerzaken Vlaanderen vzw op elektronische wijze plaatsvinden. Zoals de vorige jaren zullen we het statutaire gedeelte – het goedkeuren van de jaarrekening en begroting – koppelen aan een klein infomoment. Dit jaar handelt dit over de “Reportingtool DABS” die binnenkort ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenten. De uitnodiging voor de algemene vergadering, de stukken en het inschrijvingsformulier worden via mail aan de leden bezorgd.

EVS-congres

Voor de eerste keer in drie jaar is het opnieuw mogelijk om een EVS-congres te organiseren. Onze Europese vereniging voor ambtenaren van de burgerlijke stand komt samen in Bratislava op 26 en 27 mei 2022.

De recente gebeurtenissen in Oekraïne beklemtonen eens te meer de waarde van het Europese project, waar de EVS als kleine vereniging wil toe bijdragen door ambtenaren burgerzaken uit heel Europa bij mekaar te brengen, kennis en ervaringen uit te wisselen en veel van mekaar te leren.

IGO-Opleiding nationaliteit

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) organiseert een nieuwe opleiding over het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Het gaat niet om een vorming over de basiskennis van de Belgische nationaliteit. Veeleer wordt ingezoomd op struikelblokken in de wet die in de praktijk tot uiteenlopende toepassingen en beslissingen leiden.

Nieuwe adviezen nationaliteit

Op JustFamNat.be – het platform van de FOD Justitie om adviezen inzake familierecht, burgerlijke stand en nationaliteit te verspreiden – werden een aantal nieuwe adviezen in verband met de nationaliteitswetgeving gepubliceerd:
- De toepassing van de Overeenkomst van Parijs inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit. Burgerzaken Vlaanderen merkt op dat de hier voorgeschreven gegevensuitwisseling in de praktijk niet meer toegepast wordt.

Tijdelijke bescherming Oekraïners

De oorlog in Oekraïne zorgt voor de ontheemding van grote groepen van de Oekraïense bevolking. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie voerden daarom op basis van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG een statuut van tijdelijke bescherming in.

EU-vertaalhulp blanco uittreksel strafregister beschikbaar

Het centraal strafregister heeft in hun toepassing de EU-vertaalhulp van het blanco uittreksel van het strafregister ter beschikking gesteld. Dit is een werklastvermindering voor de gemeenten die de vertaalhulp dus niet meer zelf zal moeten aanmaken, net zoals dat reeds voor geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten het geval is waarvan de vertaalhulpen door de DABS worden gegenereerd.

Middag van het Recht

Het directoraat-generaal Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden van de FOD Justitie organiseert gedurende het academisch jaar 2021-2022 een nieuw reeks van vier middagen van het recht, gericht op het grote publiek (zowel juristen als niet-juristen). De bedoeling is om specialisten – intern en extern aan het directoraat-generaal – de gelegenheid te bieden om een debat te voeren over actuele thema’s.

Pagina's

Abonneren op burgerzaken.vlaanderen RSS