Opleidingsaanbod 2023-2024

Inschrijvingen

Inschrijven voor de opleidingen kan via deze link.

Alle vragen i.v.m. opleidingen kan je stellen via mail

Infosessies
* Infosessies reparatiewet DABS (november 2023)

Basisopleidingen:
• Basisopleiding IPR - internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk (oktober 2023 en maart 2024)
• Basis Rijbewijzen (oktober 2023)
• Basisopleiding bevolking (november 2023)
• Basisopleiding burgerlijke stand (december 2023)
• Basis Rijksregister (januari 2024)
• Basisopleiding Belgische nationaliteit (april 2024)

Kortere en specialisatie-opleidingen:
• Schijnrelaties/Schijnerkenningen (25/9 + 28/9/2023)
• Domiciliefraude (24/11/2023)
• Focus op overlijdens (29/11/2023)
• Identiteitsfraude (5/12/2023)
• Huwelijken en Wettelijke Samenwoning (januari 2024)
• Belgisch naamrecht (februari 2024)
• Begraafplaatsen (maart/april 2023)
• Introductie in Burgerzaken (september/oktober 2023) • Basis DABS (najaar 2023)
• DABS problemen met persoonsgegevens oplossen (najaar 2023)

Infosessie reparatiewet DABS

Burgerzaken Vlaanderen organiseert dit najaar en volgend jaar uitgebreide informatiesessies exclusief voorbehouden voor leden. Aanmelden kan vanaf nu. De wet houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (reparatiewet DABS) werd op donderdag 20 juli in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gestemd. De wet zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Ze treedt in werking op 1 januari 2024, met uitzondering van de artikelen 8, 24, 25, 28 en 29, die in werking treden op de door de Koning bepaalde datum, maar uiterlijk op 1 januari 2025.
De wet bevat heel wat kleinere rechtzettingen en wijzigingen om de bestaande wetgeving op punt te zetten en de praktijk vooruit te helpen. Daarnaast zijn er enkele belangrijke luiken die pas later in werking treden: een aanpassing op wie recht heeft op afschriften en uittreksels op akten van de burgerlijke stand en hoe, de uitbreiding van de opname van buitenlandse akten en beslissingen in de DABS en een aanpassing van de samenstelling van het beheerscomité in het licht van de GDPR.
INFOSESSIE 1. November-december 2023: algemene infosessie over de wetswijziging (halve dag) met informatie en cases over de artikels die in werking treden op 1/1/24
INFOSESSIE 2. Maart 2024 buitenlandse akten en beslissingen (halve dag). Deel 1: de wetswijziging op zich (voorbereiding noodzakelijk, herdenken organisatie dienst). Deel 2: best practices (bv. plaatsnamen), verschillen persoonsgegevens en herstel historiek inzake omgaan met buitenlandse akten/beslissingen.
INFOSESSIE 3. November 2024: art. 29 oud BW (halve dag)
INFOSESSIE 4. November 2024: elektronische herneming van buitenlandse akten en beslissingen (halve dag)

INFOSESSIE 1 - Informatie en cases over de artikels die in werking treden op 1/1/24
Wanneer:
Online : dinsdag 28 november 2023 (9u - 12u) of
Online: donderdag 30 november 2023 (14u-17u) of
Fysiek: dinsdag 5 december 2023 (14u-17u)
Kostprijs
Kostprijs online infosessie leden uit gemeenten: €70 (vrijgesteld van BTW)
Kostprijs fysieke infosessie leden uit gemeenten: €90 (vrijgesteld van BTW)
Kostprijs online infosessie partners/leden niet werkzaam in gemeenten: €200 (excl. BTW)
Kostprijs fysieke infosessie partners/leden niet werkzaam in gemeenten: €220 (excl. BTW)

Inschrijven voor de infosessies kan vanaf nu: link

Schijnrelaties en frauduleuze erkenningen

Hoewel de verschillende wetgevingen gekenmerkt worden door heel wat knip- en plakwerk, is er één constante, namelijk de actieve rol die is weggelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Maar hoe dient de ambtenaar van de burgerlijke stand invulling te geven aan deze rol? In deze cursus gaan we op een heel praktijkgerichte wijze kijken naar de verschillende wetgevingen. Aan de hand van voorbeelden en modellen gaan we de wetgeving toelichten en verduidelijken, zodat u perfect weet welke stappen u kunt ondernemen. Op het einde van de cursus is het de bedoeling dat u voor uzelf een stappenplan kunt uitwerken en gemotiveerde beslissingen kunt nemen, om de strijd tegen schijnhuwelijken, schijnwettelijke samenwoningen en schijnerkenningen optimaal te kunnen voeren.
De opleiding omvat twee interactieve online modules van een halve dag.
Lesgever: Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken/juridische ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw
Wanneer: maandag 25 en donderdag 28 september 2023 (9u-12u30)
Kostprijs leden: €169 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €205 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €338 incl. BTW.

Introductie burgerzaken

Met deze opleiding krijg je een helder overzicht van de diensten en taken binnen het domein Burgerzaken.
Ideaal voor nieuwe medewerkers burgerzaken of voor medewerkers binnen andere diensten die regelmatig in contact komen met de dienst Burgerzaken, zoals de medewerkers Onthaal. De opleiding bestaat uit een documentatiepakket/werkmap en één online module.
Lesgever: Nike Wellens, Afdelingshoofd burgerzaken gemeente Ham.
Wanneer: dinsdag 3 oktober 2023 (13:30-16:30).
Kostprijs leden: €175 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €210 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €350 incl. BTW.

Basisopleiding internationaal privaatrecht (IPR) voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk

Met deze basisopleiding Internationaal privaatrecht krijg je een volledig overzicht van de basisbeginselen IPR gekoppeld aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. De opleiding werd ontwikkeld in een samenwerking tussen Federale Centrale Autoriteit, AgII en Burgerzaken Vlaanderen vzw.
Kunnen we buitenlandse geboorteaktes opnemen in de DABS? Wat als een inwoner van je gemeente gehuwd is in Las Vegas maar ondertussen ook uit de echt gescheiden is in New York: hoe wordt haar burgerlijke staat geregistreerd als ze na een jarenlange reis zich terug in België vestigt? En stel dat er ook een kindje is geboren met de naam van de papa…
Om het antwoord op deze vragen te weten te komen, moeten we kijken naar het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Daarin vinden we aanwijzingen om te weten onder welke voorwaarden we buitenlandse documenten kunnen erkennen in België en hoe, en wanneer, familierelaties die zijn aangegaan in het buitenland ook hier gevolgen kunnen hebben.
In deze opleiding worden de basisbeginselen van het internationaal privaatrecht uitgelegd, waarmee je vervolgens zelf aan de slag kan. We vertrekken van de theorie maar koppelen die steeds aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. Na een inleidende module worden de basisregels voor verschillende thema’s uitgewerkt aan de hand van concrete casussen uit de praktijk. De thema’s die aan bod komen zijn huwelijk, echtscheiding, afstamming en naam.
De opleiding bestaat uit 4 modules van een halve dag. De 4 modules zijn als één reeks te volgen.
Lesgevers: Maurice Goffart & Christoph Cuypers (Burgerzaken Vlaanderen), Laura Hanson & Lauri Lamberechts (Federale Centrale Autoriteit), Joke Kusters en Sanne Konings (AgII)
Wanneer: donderdag 5 oktober (basisbegrippen IPR & afstamming) en donderdag 12 oktober (huwelijk en echtscheiding & naam) telkens van 9:30 tot 16:30
Waar: VAC Brugge, zaal - 0.D.34 - Quercus, Koning Albert I-laan 1/2, 8000 Brugge
Kostprijs: €360 incl. BTW (broodjes inbegrepen).
Aanmelden kan via Burgerzaken Vlaanderen. Opvolging inschrijvingen AgII.

Basisopleiding Rijbewijzen

Basisopleiding rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen. In deze opleiding krijg je een theoretisch kader aangereikt gekoppeld aan toepassingen in de praktijk voor het Belgische rijbewijs en het voorlopige rijbewijs. De module buitenlandse rijbewijzen en omzettingen zal nadien als een bijkomende module worden aangeboden.
Opleiding: interactieve online modules, twee halve dagen.
Lesgevers: Hellen Turelinckx, Expert Identiteit en Rijbewijzen stad Antwerpen
Wanneer: 10 en 17 oktober 2023 telkens van 9:00 tot 12:30.
Kostprijs leden: €175 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €210 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €350 incl. BTW.

Basisopleiding Bevolking

Opleiding voor beginnende medewerkers van de dienst bevolking.
Tijdens deze basisopleiding leer je in een notendop alles wat er komt kijken bij jouw toekomstige taken. Je doorloopt alle stappen van de basiskennis zodat je met vertrouwen je job kan uitoefenen. Je krijgt de basistheorie uitgelegd van de verschillende facetten, zoals de bronnen die je kan raadplegen, basisbegrippen, rijksregister, identiteitskaart, paspoort,…
Er worden vier interactieve sessies voorzien waarin zowel theorie aan bod komt als het inoefenen van de praktijk. Deze opleiding wordt gedeeltelijk online georganiseerd in combinatie met een dag live op lokatie.
7 november: bevolkingsregister (online) 16 november: adreswijzigingen en identiteitsbewijzen (Hasselt) 21 november: paspoorten (online)
Lesgever: Frie Aerts, expert burgerzaken stad Leuven en Hellen Turelinckx, stad Antwerpen.
Wanneer: dinsdag 7 november 2023 (9:00 - 12:30), donderdag 16 november 2023 (Hasselt 9:00-16:00) en dinsdag 21 november 2023 (9:00-12:30)
Kostprijs leden: €375 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €455 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €750 incl. BTW.

Domiciliefraude

Domiciliefraude: In deze opleiding gaan we dieper in op het fenomeen domiciliefraude. Daarnaast worden een aantal tips en tricks gegeven over hoe je de strijd tegen domiciliefraude kan inbedden in je werking en met welke organisaties je best rond de tafel gaat zitten om op een efficiënte manier domiciliefraude te kunnen aanpakken.
De opleiding omvat een interactieve online module van een halve dag.
Lesgevers: Hellen Turelinckx, expert burgerzaken stad Antwerpen en Frie Aerts, expert burgerzaken stad Leuven.
Wanneer: vrijdag 24 november 2023 (9:00 - 12:00)
Kostprijs leden: €110 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €133 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €220 incl. BTW.

Focus op overlijdens

Verdiepingscursus aangifte overlijdens. Zelfstandig beslissingen leren nemen in complexere dossiers.
Herhaling basisregels aangifte overlijden. Wat indien familie een repatriëring wenst naar het buitenland? Wat als er sprake is van een verdacht overlijden? Wat in het geval van een thuisbewaring? Asverstrooiing, begraving op privé domein? Wat bij een overlijden in het buitenland? Wanneer maak je wel/niet van de buitenlandse overlijdensakte een akte op in DABS?
Cursisten krijgen de mogelijkheid om probleemdossiers in groep te bespreken.
Doelgroep en vereiste voorkennis: Medewerkers dienst burgerlijke stand met een basiskennis DABS.
Opleiding: online module van een halve dag.
Lesgever: Heidi De Laat, burgerlijke stand stad Dendermonde.
Wanneer: woensdag 29 november 2023 (9:00 tot 12:00).
Kostprijs leden: €110 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €133 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €220 incl. BTW.

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude: Controle van de identiteit van een burger is bij alle procedures binnen burgerzaken zeer belangrijk. Tijdens deze opleiding bespreken we de te volgen procedures en geven we een aantal tips en tricks voor een efficiënte aanpak van identiteitsfraude.
De opleiding omvat een interactieve online module van een halve dag.
Lesgevers: Frie Aerts, Expert Burgerzaken stad Leuven en Hellen Turelinckx, Expert Identiteit en Rijbewijzen stad Antwerpen
Wanneer: dinsdag 5 december 2023 (9:00 - 12:00)
Kostprijs leden: €110 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €133 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €220 incl. BTW.

Basisopleiding Burgerlijke Stand

We bieden de deelnemers een volledige basisopleiding Burgerlijke Stand. Daarin krijgen ze een overzicht van de verschillende aspecten en deelgebieden die een medewerker Burgerlijke Stand moet beheersen. De opleiding omvat een introductiepakket dat je op eigen ritme kan raadplegen en drie interactieve (online) modules van een halve dag.
Aansluitend raden we aan ook in te schrijven voor de module/opleiding Basis DABS.
Lesgevers: Heidi De Laat, Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken/juridische ondersteuning Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw i.s.m. Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS.
Wanneer: dinsdag 12 december (9:00 - 16:00) en donderdag 14 december (13:30 - 16:30) 2023.
Kostprijs leden: €375 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €455 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €750 incl. BTW.

Basis Rijksregister

Een introductie in de materie van het Rijksregister voor de diensten burgerzaken.
Het rijksregister is de basis voor de hele werking binnen burgerzaken. Een correcte registratie van de verschillende informatietypes is dan ook essentieel om op verder te kunnen bouwen.
Tijdens deze opleiding wordt er uitgelegd hoe je het rijksregister als informatiebron kan lezen en gebruiken. Daarnaast leer je hoe je zelf op een correcte manier een persoonsdossier aanmaakt in het rijksregister en hoe je de meest voorkomende informatietypes invoert en aanpast. Aan de hand van casussen uit de praktijk, wordt de leerstof dan verder in de praktijk omgezet.
De opleiding omvat twee interactieve modules van een halve dag (1 online + 1 op lokatie Sint-Niklaas).
Lesgevers: Sarah Hellemans, gemeente Zwijndrecht i.s.m. Frank Douliez en Frie Aerts stad Leuven
Wanneer: donderdag 25 januari (9:00 - 12:30) en donderdag 1 februari (9:00-12:30) 2024
Kostprijs leden: €185 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €220 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €370 incl. BTW.

Huwelijk en wettelijke samenwoning

Deze opleiding geeft je alle informatie over huwelijken en wettelijke samenwoning van A tot Z met inbegrip van schijnhuwelijken, schijn-wettelijke samenwoning, buitenlandse huwelijken, ontbinding,...
Opleiding: twee interactieve online modules van een halve dag.
Lesgever: Lotte Van Liefde, stafmedewerker Burgerzaken VVSG en Burgerzaken Vlaanderen, Ingrid De Belser, diensthoofd burgerzaken Wielsbeke, lid van het bestuur van Burgerzaken Vlaanderen vzw
Wanneer: januari 2024.
Kostprijs leden: €185 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €225 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €370 incl. BTW.

Basis DABS - Databank aken burgerlijke stand

Introductie in de DABS. Praktische toepassingen van de nieuwe regelgeving en modernisering van de burgerlijke stand. Deze cursus legt op een heldere wijze de basisprincipes van de DABS en de processen burgerlijke stand uit en leert je hoe akten in de DABS op te maken, te gebruiken en te wijzigen.
De opleiding overloopt alle begrippen en kennis die je nodig hebt om akten op te maken, te migreren en afschriften uittreksels af te leveren van akten van de burgerlijke stand.
Opleiding omvat een documentatiepakket en één interactieve online module van een halve dag. 
Lesgevers: Thierry Meganck, stad Antwerpen en Maurice Goffart, stad Antwerpen, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw.
Wanneer: najaar 2023.
Kostprijs leden: €110 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €133 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €220 incl. BTW.

DABS - Problemen oplossen met persoonsgegevens in de DABS

Voor deze opleiding moet je al een degelijke basiskennis DABS hebben verworven!
We gaan aan de slag met de wettelijke en technische tools waarover we beschikken om problemen met persoonsgegevens in de DABS op te lossen. De opleiding overloopt aan de hand van de wetgeving (burgerlijke wetboek en herstelwet van 1/9/2020) en de ervaring uit de praktijk alle begrippen en kennis die je nodig hebt om deze complexere problemen aan te pakken:
• Migratie van akten
• Materïele vergissing
• Buitenlandse akten opmaken
• Gewijzigde akte
• Verbetering door familierechter
• Wat doet de helpdesk?
• Praktische tips en best-practices
We bekijken alle mogelijkheden, en oefenen aan de hand van cases.
Lesgevers: Thierry Meganck, stad Antwerpen en Maurice Goffart, stad Antwerpen, bestuurslid Burgerzaken Vlaanderen vzw.
Wanneer: najaar 2023. Meer informatie volgt.
Kostprijs leden: €185 incl. BTW.
Kostprijs niet-leden werkzaam in gemeenten: €225 incl. BTW.
Zakelijke partnerorganisaties: €370 incl. BTW.

Begraafplaatsen

In deze vernieuwde opleiding krijg je zowel een overzicht van de bepalingen van het decreet en de wetgeving als praktische richtlijnen voor het inrichten en beheren van begraafplaatsen.
De opleiding omvat 2 interactieve online modules van een halve dag.
Wanneer: seizoen 2023-2024. Meer informatie volgt.

Basisopleiding internationaal privaatrecht (IPR) voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk

Met deze basisopleiding Internationaal privaatrecht krijg je een volledig overzicht van de basisbeginselen IPR gekoppeld aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. De opleiding werd ontwikkeld in een samenwerking tussen Federale Centrale Autoriteit, AgII en Burgerzaken Vlaanderen vzw.
Kunnen we buitenlandse geboorteaktes opnemen in de DABS? Wat als een inwoner van je gemeente gehuwd is in Las Vegas maar ondertussen ook uit de echt gescheiden is in New York: hoe wordt haar burgerlijke staat geregistreerd als ze na een jarenlange reis zich terug in België vestigt? En stel dat er ook een kindje is geboren met de naam van de papa…
Om het antwoord op deze vragen te weten te komen, moeten we kijken naar het Wetboek Internationaal Privaatrecht. Daarin vinden we aanwijzingen om te weten onder welke voorwaarden we buitenlandse documenten kunnen erkennen in België en hoe, en wanneer, familierelaties die zijn aangegaan in het buitenland ook hier gevolgen kunnen hebben.
In deze opleiding worden de basisbeginselen van het internationaal privaatrecht uitgelegd, waarmee je vervolgens zelf aan de slag kan. We vertrekken van de theorie maar koppelen die steeds aan de praktijk van de gemeenteambtenaren. Na een inleidende module worden de basisregels voor verschillende thema’s uitgewerkt aan de hand van concrete casussen uit de praktijk. De thema’s die aan bod komen zijn huwelijk, echtscheiding, afstamming en naam.
De opleiding bestaat uit 4 modules van een halve dag. De 4 modules zijn als één reeks te volgen.
Lesgevers: Maurice Goffart & Christoph Cuypers (Burgerzaken Vlaanderen), Laura Hanson & Lauri Lamberechts (Federale Centrale Autoriteit), Joke Kusters en Sanne Konings (AgII)
Wanneer: 21 maart 2024 (basisbegrippen IPR & afstamming) en 28 maart 2024 (huwelijk en echtscheiding & naam) telkens van 9:30 tot 16:30
Waar: Hasselt - meer informatie volgt.

Belgische naamrecht en IPR

Deze cursus gaat niet alleen in op het Belgisch naamrecht maar focust ook op de IPR aspecten van het naamrecht. We bekijken eerst hoe de vaststelling van de naam werkte voor de wetswijziging van 2014, hoe het nu werkt en welke vernieuwingen er zijn doorgevoerd. Dit voor het vaststellen van de naam bij de aangifte van geboorte, maar ook bij de postnatale erkenning en wat hierbij de verschillen zijn. We zoomen in op de deelbaarheid van namen en eindigen met de rechtskeuze bij het vaststellen van de naam van een pasgeborene met meerdere nationaliteiten. IPR aspecten komen hierbij uitgebreid aan bod. Opleiding: interactief online.
Lesgever: Thierry Meganck, stad Antwerpen.
Wanneer: februari 2024. Meer informatie volgt

Basisopleiding Belgische Nationaliteit

Alles wat je moet weten over Belgische Nationaliteit: Verkrijging - Toekenning - Praktijk inclusief de laatste updates!
Deze basisopleiding omvat drie interactieve (online) modules van een halve dag.
Lesgever: Christoph Cuypers, burgerlijke stand stad Leuven, actief binnen Burgerzaken Vlaanderen vzw en EVS.
Wanneer: voorjaar 2024. Meer informatie volgt

Inschrijvingen en voorwaarden

Inschrijven voor de digitale opleidingen kan via deze link.

inschrijvingen gebeuren op persoonlijke naam. De ledenkorting wordt enkel toegekend aan effectieve leden, werkzaam in steden en gemeenten. Documentatie en linken voor deelname kunnen niet gedeeld worden of doorgegeven aan derden. We behouden ons het recht toe om een inschrijving te weigeren.
Annuleringen:
Tot 14 dagen voor de opleiding kan je gratis annuleren.
Van 13 tot 7 dagen voor de opleiding bedraagt de annulatiekost 50%.
Bij annulering binnen de 7 dagen voor de opleiding of na ontvangst van het opleidingsmateriaal ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Gratis annuleren na ontvangst van het opleidingsmateriaal is niet mogelijk.

Prijzen vermeld bij de opleidingen zijn voor leden en niet-leden werkzaam in gemeenten en werknemers van zakelijke partnerorganisaties. Derden die geen lidmaatschap of partnerschap hebben met Burgerzaken Vlaanderen vzw betalen een prijs voor externen en dienen vooraf contact te nemen.

Alle correspondentie over inschrijvingen en administratieve afhandeling verzenden via mail
Ingeval van onvoorziene omstandigheden of indien we voor een opleiding geen minimum aantal deelnemers bereiken, behouden we ons het recht toe deze opleiding te annuleren of te verplaatsen.

On-demand/in-house

Wanneer je een van deze cursussen specifiek wil toespitsen op je eigen bestuur, met je eigen vragen en voorbeelden voor de eigen medewerkers, bieden we ze ook 'in-house/on-demand' aan (online/corona-proof).
Als je vanuit je bestuur andere specifieke opleidingsnoden hebt, vernemen we dat graag zodat we ons aanbod ook in de toekomst zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de noden van onze leden.

Lesgevers Burgerzaken Vlaanderen vzw

Voor onze opleidingen werken we met een team van ervaren lesgevers. Heb je zelf altijd al willen lesgeven of heb je pedagogische ervaring? Ben je een specialist in het domein van burgerzaken? Heb je zin om je kennis te delen met collega's? Wil je binnen je vakgebied iets bijverdienen?
We bieden je de gelegenheid om als lesgever aan te sluiten bij een ervaren team. Samen met collega's kan je opleidingen ontwikkelen, cursussen geven, je collega's uit andere besturen ondersteunen en daarvoor een mooie vergoeding ontvangen.
Als je interesse hebt, neem contact met ons.