Over Burgerzaken Vlaanderen

De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) begon in 1983 als spreekbuis en belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand. De voorbije jaren groeide VLAVABBS vzw uit tot een dynamische ledenorganisatie die (op één na) alle Vlaamse gemeenten verenigt, een stem heeft in het beleid en zich richt op de materie van burgerzaken in zijn totaliteit en diversiteit. Op 4 november 2021 wijzigde de naam van de vereniging officieel in Burgerzaken Vlaanderen.

Enerzijds speelt Burgerzaken Vlaanderen een proactieve rol bij de totstandkoming van nieuwe wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten. Anderzijds ondersteunt Burgerzaken Vlaanderen leden en lokale besturen in het praktijkveld burgerzaken met o.a. gepersonaliseerd advies, studiedagen, opleidingen en een jaarlijks congres. Met de tweewekelijks elektronische nieuwsbrief voor leden en geïnteresseerden focust Burgerzaken Vlaanderen op wet- en regelgeving, organisatie en dienstverlening op het gebied van burgerzaken.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 2023 bedraagt voor collega's uit burgerzaken €75,00

Samenstelling van het bestuur:
* Voorzitter: Steve Heylen, Leuven
* Secretaris: Ingrid De Belser, Wielsbeke
* Penningmeester: Annick De Beul, Tervuren
* Veronique Blondeel, Maldegem
* Maurice Goffart, Antwerpen
* Joost Vandenbrande, Deinze
* Maarten Pylyser, Oostende
* Nik Vanderscheuren, Gent
* Merijn Van Hoof, Lier * Sarah Hellemans, Zwijndrecht

Burgerzaken Vlaanderen is lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS).
De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Paul Lebrunstraat 16.
Het ondernemingsnummer is 0834.362.524.

Contact:
* Met vragen over lidmaatschap en administratie kan je terecht bij: (leden)
* Met vragen over opleidingen kan je terecht bij: (opleiding)
* Met inhoudelijke vragen over burgerzaken kan je terecht bij: (vragen)
* Steve Heylen (voorzitter)
* Annemie Boonen (beleid, opleidingsprogramma & commerciële relaties)
* Kris Torfs (commerciële relaties)
* Leden kunnen ook gebruik maken van het TOPdesk informatieplatform om hun inhoudelijke vragen op te volgen.