Over Vlavabbs

De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) begon in 1983 als spreekbuis en belangenorganisatie van de gemeentelijke diensten burgerlijke stand. Vandaag richt VLAVABBS vzw zich op de gehele materie van burgerzaken.

De vereniging informeert de leden over nieuwe regelgeving, organiseert studiedagen en geeft een eigen nieuwsbrief en tijdschrift @burger uit. Een lidmaatschap van de vereniging kost 50 EUR.

Bij de totstandkoming van nieuwe wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten speelt VLAVABBS een proactieve rol. Geregeld worden voorstellen gedaan om de praktijkwerking te verbeteren.

De leden kunnen ook bij het bestuur terecht met hun vragen:
* Voorzitter: Steve Heylen, Leuven, tel. 016 27 21 31, e-mail
* Ondervoorzitter: Martine Verbeek, Zwijndrecht, tel. 03 250 48 40, e-mail
* Secretaris: Ingrid De Belser, Wielsbeke, tel. 056 67 32 05, e-mail
* Penningmeester: Johan Lapère, Knokke-Heist, tel. 050 63 01 18, e-mail
* Veronique Blondeel, Maldegem, tel. 050 72 89 30, e-mail
* Maurice Goffart (ICT), Antwerpen, tel. 03 338 98 51, e-mail
* Herman Palsterman, Gent, tel. 09 266 72 52, e-mail
* Joost Vandenbrande, Deinze, tel. 09 381 95 30, e-mail
* Nele Lievens, e-mail
* Jan De Ridder, Aalst, tel. 053 72 35 31, e-mail
* Els Van Hullebusch, Gent, e-mail

VLAVABBS is lid van de Europese Vereniging van Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (EVS). De zetel van de vereniging is gevestigd te 9870 Zulte, Zandweg 16. Het ondernemingsnummer is 0834.362.524.

Contact:
* Steve Heylen (voorzitter)
* Annemie Boonen (medewerker beleid & commerciële relaties)
* Kris Torfs (commerciële relaties)