meemoeder

Wat is er nieuw?

Nieuw

De wetgever heeft de vaststelling van het meemoederschap op gelijke wijze geregeld als de vaststelling van het vaderschap:

 • Door een vermoeden meemoederschap in te voeren zoals een vermoeden vaderschap voor kinderen geboren binnen het huwelijk van moeder en meemoeder. Dezelfde uitzonderingen om het vermoeden meemoederschap niet toe te passen bestaan als bij het vermoeden vaderschap
 • Door de erkenning door de meemoeder in te voeren, onder gelijke voorwaarden als de erkenning door de vader of de moeder.

Daarnaast de betwisting van het vermoeden meemoederschap, de betwisting van de erkenning meemoederschap en de gerechtelijke vaststelling van het meemoederschap.

Het meemoederschap kan enkel vastgesteld worden als er geen vaderschap is vastgesteld en omgekeerd. Een kind heeft dus:

 • ofwel alleen een moeder (of alleen een vader of alleen een meemoeder)
 • ofwel een moeder en een vader
 • ofwel een moeder en een meemoeder

Een kind kan dus nooit een moeder, een vader en een meemoeder tegelijk hebben.

large_Watisernieuw.png

Inwerkingtreding

De wet van 5 mei 2014 treedt in werking op 1 januari 2015

 • Het vermoeden meemoederschap is van toepassing op kinderen geboren vanaf 1 januari 2015
 • De erkenning door de meemoeder kan vanaf 1 januari 2015 en is ook van toepassing op kinderen geboren voor 1 januari 2015 zolang er tussen meemoeder en kind nog geen afstammingsband door adoptie bestaat.

large_Inwerking.png

Andere wijzigingen

Naast de aanpassing aan titel VII van het burgerlijk wetboek over de afstamming, werden volgende zaken aangepast in het burgerlijk wetboek:

 • de aangifte van een geboorte gebeurt door de vader, de moeder of de meemoeder
 • de meemoeder is een verplichte vermelding van de geboorteakte als de afstamming langs meemoederszijde vaststaat.
 • idem voor de akte houdende de vermelding van het nieuwe geslacht
 • de akte van een levenloos kind vermeldt de meemoeder indien ze gehuwd is met de moeder of het kind op voorhand erkend heeft.
 • op vraag van de meemoeder en met toestemming van de moeder kan de meemoeder die niet gehuwd is of het kind niet erkend heeft opgenomen worden in de akte van het levenloos kind

De Wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht werd aangepast om de artikels die verwijzen naar het recht van de moeder of de vader geslachtsneutraal te maken. Vanaf 1 januari verwijst artikel 62 naar 'de afstammingsband van een persoon' in plaats van naar 'het vaderschap of moederschap'.

Dit betekent:

 • de vaststelling van een afstammingsband ten opzichte van een niet-Belgische meemoeder kan alleen als het recht van het land waarvan de meemoeder de nationaliteit bezit ook het begrip meemoederschap kent en de meemoeder aan de voorwaarden van haar recht voldoet om haar afstammingsband te doen vaststellen door vermoeden of erkenning.

Afstamming en meemoeder

De Wet houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder van 5 mei 2014 treedt in werking vanaf 1 januari 2015.

Daarnaast werd met de Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde van 18 december 2014 het burgerlijk wetboek aangepast rond de naam van een kind van moeder en meemoeder en enkele details verbeterd in de wet van 5 mei 2014.

De Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde van 22 december 2014 verduidelijkt de wet en de aanpassingen.

Het dossier rond de naam bevat alle informatie rond de naam van een kind met een moeder en meemoeder.

Dit dossier overloopt heel het Belgische afstammingsrecht zoals het betrekking heeft op het werk van de ambtenaar van de burgerlijke stand: vaststelling moeder, vermoeden vaderschap en meemoederschap en erkenning door de moeder, de vader of de meemoeder.

Zoals je op de volgende pagina's zal zien, de wetgever heeft de afstamming ten opzichte van de meemoeder op gelijke wijze geregeld met de afstamming van de vader.

In onderstaand schema vind je een overzicht van alle mogelijkheden om een moeder, vader of meemoeder vast te stellen of te betwisten. Zoals je kan zien is voor elke ouder dezelfde mogelijkheden voorzien.

large_overzicht.png

Abonneren op RSS - meemoeder